Θεωρητικό υπόβαθρο πειραμάτων

2C. Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος (LIBS)

Αναφορά, Ανάλυση Υλικών με Φασματοσκοπία Αποδόμησης Eπαγόμενη από Λέιζερ

Υπόδειγμα Εργαστηριακής Αναφοράς, Φασματοσκοπία Εκπομπής Πλάσματος Επαγόμενου από Λέιζερ, Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι

K. Niemax, Laser ablation - reflections on a very complex technique for solid sampling, FJAC 370: 332–340, 2001

D.A. Cremers, L.J. Radziemski, Handbook of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Chapter 1

 

15A. Εφαρμογές σκέδασης Raman σε έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περιγραφή Άσκησης Φασματοσκοπίας Raman

Παρουσίαση Φασματοσκοπίας Raman (Α. Φιλιππίδης)

Φασματόμετρο Raman (Μ. Κωνσταντίνου)

L. Burgio, R.J.H. Clark, Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, pigment media and varnishes, and supplement to existing library of Raman spectra of pigments with visible excitation, Spectrochimica Acta Part A 57, 1491–1521, 2001

G. Flouda, A. Philippidis, A. Mikallou, D. Anglos, Materials analyses of stone artifacts from the EBA to MBA Minoan Tholos tomb P at Porti, Greece (Crete), by means of Raman spectroscopy: Results and a critical assessment of the method, Journal of Archaeological Science: Reports 32 102436, 2020

 

18D. Μετρητικές τεχνικές κβαντικών υλικών

Εργαστηριακή Άσκηση, Μετρητικές Τεχνικές Κβαντικών Υλικών

 

19D. 4D εκτύπωση ικριωμάτων με χρήση laser για Βιοϊατρικές εφαρμογές

Εργαστηριακή Άσκηση