Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής (Φ-461)

Εμμανουήλ Στρατάκης, Κώστας Φωτάκης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αποσκοπεί να δώσει σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, μια πρώτη άμεση αίσθηση θεμάτων έρευνας από τέσσερις ενότητες: (A) Διαγνωστικές τεχνικές, (B) Τεχνολογία laser/οπτικών συστημάτων, (C) Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης, και (D) Εφαρμογές laser.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος:

 • Κάθε Τετάρτη 15:00-17:00 δίνονται σεμινάρια σε θέματα που άπτονται του τομέα φωονικής-laser. Τα σεμινάρια δίνονται συνήθως στην Αίθουσα 1 του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ.
 • Οι φοιτητές, σε ζεύγη, πραγματοποιούν πέντε πειράματα/εργαστηριακές ασκήσεις, που εμπίπτουν στις τέσσερις θεματικές περιοχές. Για κάθε πείραμα ετοιμάζεται αναφορά σε μορφή επιστημονικής εργασίας που παραδίδεται στους υπεύθυνους των εργαστηριακών ασκήσεων προς βαθμολόγηση.
 • Μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων, κάθε φοιτητής ατομικά προετοιμάζει και κάνει δημόσια προφορική παρουσίαση κάποιου επίκαιρου θέματος στο τομέα φωτονικής-laser
Περισσότερα  
Διδάσκοντες

Εμμανουήλ Στρατάκης
Γραφείο: ITE
Ώρες Γραφείου: Μετά από συνενόηση
e-mail: stratak@iesl.forth.gr
Τηλέφωνο: +30-2810-391274

Βιβλιογραφία

«Οπτική και Λέιζερ» - M. Young - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

«Μαθήματα Οπτικής» - Γιώργος Ασημέλλης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Φασματοσκοπία Laser
 • Τεχνικές Πολυφασματικής Απεικόνισης
 • Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας
 • Τεχνική pump-probe

2. Συστήματα Laser

 • Τεχνολογία Laser Αερίου (Excimer)
 • Laser Στενών Παλμών - Μέτρηση Διάρκειας Παλμού

3. Μικρο / νανο Επεξεργασία Υλικών

 • Μηχανισμοί Φωτοαποδόμησης Υλικών
 • Ανάπτυξη Λεπτών Φιλμ
 • Επιφανειακές Επεξεργασίες
 • Μικροστερεολιθογραφία

 4. Εφαρμογές

 • Βιο-ιατρικές Εφαρμογές
 • Νανοδομικά Υλικά
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (XRD, Προφιλομετρία κ.α.)
 • Εφαρμογές στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ενότητες

 

1A. Φθορισμός επαγόμενος από laser (LIF)

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Α. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

2C. Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος (LIBS)

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Όλγα Κοκκινάκη

 

1345

olga@iesl.forth.gr

3A. Τεχνικές πολυφασματικής απεικόνισης

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

4B. Οπτικές ίνες, Φωτονικά υλικά, Διατάξεις

Σ. Πισσαδάκης

1348

pissas@iesl.forth.gr

Μ. Κωνσταντάκη

1324

mkonst@iesl.forth.gr

5B. Τεχνική pump-probe - Μελέτη ταχέων διεργασιών

- Προσωρινά μη διαθέσιμο

Π. Λουκάκος

1382

 

loukakos@iesl.forth.gr

6A. Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας

(διάγνωση δομικής αρτιότητας)

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

Μ. Ανδριανάκης

1375

mandrian@iesl.forth.gr

7B. Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ρύπων

με τη χρήση οξειδίων μετάλλων

Β. Μπίνας

1269

binasbill@iesl.forth.gr

Αντωνία Λουφαρδάκη

 

-

loufardaki@iesl.forth.gr

8C. Επιφανειακές επεξεργασίες - Βιομιμητικές επιφάνειες

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Ανδρέας Μιχαήλ

-

amichail@physics.uoc.gr

9C. Επιφανειακές επεξεργασίες -

Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με laser (PLD)

Ρ. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

Ρ. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

10D. Βιο-υλικά - Μηχανική ιστών

Α. Ρανέλλα

1319

ranthi@iesl.forth.gr

Ρίτσα Μπαμπαλιάρη

Ελένη Κανακουσάκη

1323

1964

ebabaliari@iesl.forth.gr

ekanakousaki@iesl.forth.gr

11D. Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
Μη γραμμική απεικόνιση

 

Γ. Φιλιππίδης

Μ. Μαρή

1320

filip@iesl.forth.gr

mmari@iesl.forth.gr

12D. Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
Οπτοακουστική μικροσκοπία

Γ. Ζαχαράκης

1922

zahari@iesl.forth.gr

Γιώργος Τσερεβελάκης

1922

tserevel@iesl.forth.gr

13B. Νανοτεχνολογία, νανοδομημένα υλικά και εφαρμογές

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Ματίνα Βλάχου

1262

matinav@iesl.forth.gr

14D. Εφαρμογές λέιζερ στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Π. Πουλή

1870

ppouli@iesl.forth.gr

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

15A. Εφαρμογές σκέδασης Raman σε έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Άγγελος Φιλιππίδης

1345

filagg@iesl.forth.gr

16A. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών

(AFM, προφιλομετρία και οπτικές ιδιότητες)

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Αλέκα Μανουσάκη

1126

manousa@iesl.forth.gr

17A. Εφαρμογές φασματοσκοπίας υπεριώδους-ορατού

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Κωνσταντίνα Αλεξάκη

1323

alexaki@iesl.forth.gr

18D. Μετρητικές τεχνικές κβαντικών υλικών

Α. Λάππας

1344

lappas@iesl.forth.gr

19D. 4D εκτύπωση ικριωμάτων με χρήση laser για Βιοϊατρικές εφαρμογές

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Παναγιώτης Δασκαλάκης

1262

daskalakispanagiotis@iesl.forth.gr

 

Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα

 

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΕΛΜΟ, Εαρινό Εξάμηνο 2024_ Ανανεωμένο

Ώρες διαλέξεων: Τετάρτη 15:00 - 17:00, στην Αίθουσα 1 του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ

 

2C. Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος (LIBS)

Αναφορά, Ανάλυση Υλικών με Φασματοσκοπία Αποδόμησης Eπαγόμενη από Λέιζερ

Υπόδειγμα Εργαστηριακής Αναφοράς, Φασματοσκοπία Εκπομπής Πλάσματος Επαγόμενου από Λέιζερ, Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι

K. Niemax, Laser ablation - reflections on a very complex technique for solid sampling, FJAC 370: 332–340, 2001

D.A. Cremers, L.J. Radziemski, Handbook of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Chapter 1

 

15A. Εφαρμογές σκέδασης Raman σε έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περιγραφή Άσκησης Φασματοσκοπίας Raman

Παρουσίαση Φασματοσκοπίας Raman (Α. Φιλιππίδης)

Φασματόμετρο Raman (Μ. Κωνσταντίνου)

L. Burgio, R.J.H. Clark, Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, pigment media and varnishes, and supplement to existing library of Raman spectra of pigments with visible excitation, Spectrochimica Acta Part A 57, 1491–1521, 2001

G. Flouda, A. Philippidis, A. Mikallou, D. Anglos, Materials analyses of stone artifacts from the EBA to MBA Minoan Tholos tomb P at Porti, Greece (Crete), by means of Raman spectroscopy: Results and a critical assessment of the method, Journal of Archaeological Science: Reports 32 102436, 2020

 

18D. Μετρητικές τεχνικές κβαντικών υλικών

Εργαστηριακή Άσκηση, Μετρητικές Τεχνικές Κβαντικών Υλικών

 

19D. 4D εκτύπωση ικριωμάτων με χρήση laser για Βιοϊατρικές εφαρμογές

Εργαστηριακή Άσκηση

Το σεμινάριο ασφάλειας είναι διαθέσιμο εδώ

 

Ημερολόγιο