Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής (Φ-461)

Εμμανουήλ Στρατάκης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αποσκοπεί να δώσει, σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Φυσικού Τμήματος και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, μια πρώτη άμεση αίσθηση θεμάτων έρευνας που διεξάγονται σε τέσσερις ενότητες: Διαγνωστικές Τεχνικές, Συστήματα Laser, Μικρο/νανο Επεξεργασία Υλικών, και Εφαρμογές.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος, κάθε Τετάρτη 15:00 - 17:00 στό ΙΤΕ, γίνονται παρουσιάσεις θεμάτων που άπτονται του τομέα οπτοηλεκτρονικής-λέιζερ. Επιπλέον, οι φοιτητές (σε ζεύγη) αναμένεται να εκτελέσουν πέντε εργαστηριακές ασκήσεις που επιλέγονται από τον επισυναπτόμενο κατάλογο ασκήσεων, και εμπίπτουν και στις τέσσερις θεματικές περιοχές. Για κάθε άσκηση ετοιμάζεται αναφορά σε μορφή επιστημονικής εργασίας που παραδίδεται στους υπεύθυνους των εργαστηριακών ασκήσεων προς βαθμολόγηση. Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων, κάθε φοιτητής μεμονωμένα προετοιμάζει και κάνει δημόσια προφορική παρουσίαση κάποιου επίκαιρου θέματος στο τομέα οπτοηλεκτρονικής-λέιζερ, που

Περισσότερα  
Διδάσκοντες

Εμμανουήλ Στρατάκης
Γραφείο: ITE
Ώρες Γραφείου: Μετά από συνενόηση
e-mail: stratak@iesl.forth.gr
Τηλέφωνο: +30-2810-391274

Βιβλιογραφία

«Οπτική και Λέιζερ» - M. Young - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

«Μαθήματα Οπτικής» - Γιώργος Ασημέλλης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Φασματοσκοπία Laser
 • Τεχνικές Πολυφασματικής Απεικόνισης
 • Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας
 • Τεχνική pump-probe

2. Συστήματα Laser

 • Τεχνολογία Laser Αερίου (Excimer)
 • Laser Στενών Παλμών - Μέτρηση Διάρκειας Παλμού

3. Μικρο / νανο Επεξεργασία Υλικών

 • Μηχανισμοί Φωτοαποδόμησης Υλικών
 • Ανάπτυξη Λεπτών Φιλμ
 • Επιφανειακές Επεξεργασίες
 • Μικροστερεολιθογραφία

 4. Εφαρμογές

 • Βιο-ιατρικές Εφαρμογές
 • Νανοδομικά Υλικά
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (XRD, Προφιλομετρία κ.α.)
 • Εφαρμογές στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ενότητες

Ασκήσεις

(2019-2020)

 

Φθορισμός επαγόμενος από laser (LIF)

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Α. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος (LIBS)

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Όλγα Κοκκινάκη
1345

olga@iesl.forth.gr

Τεχνικές πολυφασματικής απεικόνισης

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

Οπτικές ίνες, Φωτονικά υλικά, Διατάξεις

Σ. Πισσαδάκης

1348

pissas@iesl.forth.gr

Μ. Κωνσταντάκη

1324

mkonst@iesl.forth.gr

Τεχνική pump-probe - Μελέτη ταχέων διεργασιών

- Προσωρινά μη διαθέσιμο

Π. Λουκάκος

1382

 

loukakos@iesl.forth.gr

-

 

 

 

Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας

(διάγνωση δομικής αρτιότητας)

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

Μ. Ανδριανάκης

1375

mandrian@iesl.forth.gr

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ρύπων

με τη χρήση οξειδίων μετάλλων

Β. Μπίνας

1269

binasbill@iesl.forth.gr

Σοφία Στέφα

1269

sofstefa1992@gmail.com

Επιφανειακές επεξεργασίες - Βιομιμητικές επιφάνειες

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Άννα. Καραγιαννάκη

1128

anna_kar@outlook.com.gr

Επιφανειακές επεξεργασίες -

Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με laser (PLD)

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Ειρήνη Κατσιπουλάκη

1128

ekatsip@physics.uoc.gr

Βιο-υλικά - Μηχανική ιστών

Α. Ρανέλλα

1319

ranthi@iesl.forth.gr

Ελένη Κανακουσάκη
Μαρία Παπαγεωργίου

-

 

-

eleniKanakousaki12@gmail.com

 

mpapag19@gmail.com

Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
Μη γραμμική απεικόνιση

- Προσωρινά μη διαθέσιμο

Γ. Φιλιππίδης

1320

filip@iesl.forth.gr

-

 

 

Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
Οπτοακουστική μικροσκοπία

Γ. Ζαχαράκης

1922

zahari@iesl.forth.gr

Γιώργος Τσερεβελάκης

1922

tserevel@iesl.forth.gr

Νανοτεχνολογία, νανοδομημένα υλικά και εφαρμογές

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Ματίνα Βλάχου

1128
1349

matinav@iesl.forth.gr

Εφαρμογές λέιζερ στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Π. Πουλή

1870

ppouli@iesl.forth.gr

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

Εφαρμογές σκέδασης Raman σε έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Α. Φιλιππίδης

1345

filagg@iesl.forth.gr

Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών

(AFM, προφιλομετρία και οπτικές ιδιότητες)

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Αλέκα Μανουσάκη

1126

manousa@iesl.forth.gr

Εφαρμογές φασματοσκοπίας υπεριώδους-ορατού

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Κατερίνα Αργυρού

1323

katerarg@gmail.com

Μετρητικές τεχνικές κβαντικών υλικών

Α. Λάππας

1344

lappas@iesl.forth.gr

Διδάσκοντες: Εμμανουήλ Στρατάκης (1274) e-mail: stratak@iesl.forth.gr
Ανθή Ρανέλλα (1319) e-mail: ranthi@iesl.forth.gr
Βοηθοί elmo@iesl.forth.gr (mail μαθήματος)
Γιώργος Μίλτος Μαραγκάκης (1128) e-mail: gmaragkakis@physics.uoc.gr (Προσωπικό)

 

 

Ώρες μαθήματος: Τετάρτη 15:00 - 17:00

Δεδομένης της κατάστασης το μάθημα πλέον διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Link της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ειναι: https://conference.physics.uoc.gr/b/str-7cz-c2k

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -