Πειράματα/Εργαστηριακές ασκήσεις

 

1A. Φθορισμός επαγόμενος από laser (LIF)

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Α. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

2C. Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος (LIBS)

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Όλγα Κοκκινάκη

 

1345

olga@iesl.forth.gr

3A. Τεχνικές πολυφασματικής απεικόνισης

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

4B. Οπτικές ίνες, Φωτονικά υλικά, Διατάξεις

Σ. Πισσαδάκης

1348

pissas@iesl.forth.gr

Μ. Κωνσταντάκη

1324

mkonst@iesl.forth.gr

5B. Τεχνική pump-probe - Μελέτη ταχέων διεργασιών

- Προσωρινά μη διαθέσιμο

Π. Λουκάκος

1382

 

loukakos@iesl.forth.gr

6A. Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας

(διάγνωση δομικής αρτιότητας)

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

Μ. Ανδριανάκης

1375

mandrian@iesl.forth.gr

7B. Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ρύπων

με τη χρήση οξειδίων μετάλλων

Β. Μπίνας

1269

binasbill@iesl.forth.gr

Αντωνία Λουφαρδάκη

 

-

loufardaki@iesl.forth.gr

8C. Επιφανειακές επεξεργασίες - Βιομιμητικές επιφάνειες

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Ανδρέας Μιχαήλ

-

amichail@physics.uoc.gr

9C. Επιφανειακές επεξεργασίες -

Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με laser (PLD)

Ρ. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

Ρ. Κλίνη

1956

klini@iesl.forth.gr

10D. Βιο-υλικά - Μηχανική ιστών

Α. Ρανέλλα

1319

ranthi@iesl.forth.gr

Ρίτσα Μπαμπαλιάρη

Ελένη Κανακουσάκη

1323

1964

ebabaliari@iesl.forth.gr

ekanakousaki@iesl.forth.gr

11D. Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
Μη γραμμική απεικόνιση

 

Γ. Φιλιππίδης

Μ. Μαρή

1320

filip@iesl.forth.gr

mmari@iesl.forth.gr

12D. Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
Οπτοακουστική μικροσκοπία

Γ. Ζαχαράκης

1922

zahari@iesl.forth.gr

Γιώργος Τσερεβελάκης

1922

tserevel@iesl.forth.gr

13B. Νανοτεχνολογία, νανοδομημένα υλικά και εφαρμογές

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Ματίνα Βλάχου

1262

matinav@iesl.forth.gr

14D. Εφαρμογές λέιζερ στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Π. Πουλή

1870

ppouli@iesl.forth.gr

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

15A. Εφαρμογές σκέδασης Raman σε έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δ. Αγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Άγγελος Φιλιππίδης

1345

filagg@iesl.forth.gr

16A. Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών

(AFM, προφιλομετρία και οπτικές ιδιότητες)

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Αλέκα Μανουσάκη

1126

manousa@iesl.forth.gr

17A. Εφαρμογές φασματοσκοπίας υπεριώδους-ορατού

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Κωνσταντίνα Αλεξάκη

1323

alexaki@iesl.forth.gr

18D. Μετρητικές τεχνικές κβαντικών υλικών

Α. Λάππας

1344

lappas@iesl.forth.gr

19D. 4D εκτύπωση ικριωμάτων με χρήση laser για Βιοϊατρικές εφαρμογές

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Παναγιώτης Δασκαλάκης

1262

daskalakispanagiotis@iesl.forth.gr