Ωρες τμημάτων Εργαστηρίων
- Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022 -

Καλημέρα, 

    Διευκρινίζεται οτι οι ώρες των τμημάτων των εργαστηρίων είναι όπως έχει ανακοινωθεί στη σελίδα των εγγραφών

       Τρίτη 11:00 - 13:00  

       Τρίτη 14:00 - 16:00 

  Ανδρέας Ζέζας