Εργαστήριο Φυσικής Ι – Μηχανική & Θερμοδυναμική (Φ-108)

Βασίλης Αποστολοπουλος - Ανδρέας Ζέζας

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στην διαδικασία της επιστημονικής μέτρησης και ανάλυσης των σφαλμάτων, τυχαίων και συστηματικών, τα οποία σχετίζονται με την μέτρηση. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα εκτελέσουμε απλά πειράματα φυσικής των οποίων το αποτέλεσμα είναι γνωστό, εκ των προτέρων. Αν και είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να εκτελεστούν τα πειράματα με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια και προσοχή γίνεται αυτό δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό του μαθήματος. Το κύριο μέλημα είναι να μάθει ο φοιτητής α) πώς μπορεί να μετρήσει μια ποσότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και β) πώς μπορεί να αναλύσει ένα σύνολο μετρήσεων, με τα σφάλματά τους, ώστε να ερμηνεύσει ένα γνωστό φυσικό φαινόμενο.

Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο την επιτυχή παρακολούθηση στο μάθημα Γενική Φυσική Ι (Φ-101).

Το μάθημα προσφέρεται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο και το θεωρητικό μέρος εξετάζεται και το Σεπτέμβριο.

Γενικά

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική
Ώρες: 3
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 2ο

Ώρες Εργαστηρίων:
Τρίτη 10:00-12:00 Τμήμα Α
Τρίτη 13:00-15:00 Τμήμα Β
Τρίτη 16:00-118:00 Τμήμα Γ
Τετάρτη 14:30-16:30 Τμήμα Δ

Διδάσκοντες

Διδάσκων:
A. Ζέζας, Γραφείο: 210 κτίριο Φυσικής, e-mail: azezas@physics.uoc.gr
Ι. Κομίνης,Γραφείο: 221 Κτίριο Φυσικής, e-mail:ikominis@physics.uoc.gr

Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίου:
Χ. Γ. Μπαχαρίδης ΕΤΕΠ, Γραφείο: 010 κτίριο Φυσικής, e-mail: baharid@physics.uoc.gr

Προτεινόμενα συγγράμματα

Αναλυτικός εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος διαθέσιμος στην ενότητα "Έγγραφα"

Ημερολόγιο