Τρίτο Εισαγωγικό μάθημα Εργατηρίων
- Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 -

Εκ παραδρομής στην προηγούμενη ανακοινωση δοθηκε λανθασμένη ημερομηνία για το τρίτο εισαγωγικό μάθημα.

  Η σωστή ημερομηνία είναι:  

      Δευτέρα  25/10/2021   στις 17:00 - 19:00  στην Αίθουσα 3.