Φυσική διατάξεων δισδιάστατων ημιαγωγών (Φ-575)

Γιώργος Δεληγεώργης

Περιγραφή

Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βασικό μέλημα είναι η εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες των δισδιάστατων ημιαγωγών, σε ότι αφορά την φυσική τους, τις διεργασίες κατασκευής και την σχεδίαση των σχετικών διατάξεων. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην περιγραφή των βασικών οπτό-ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών διατάξεων και της λειτουργίας τους. Οι αποκτώμενες γνώσεις έχουν σκοπό να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω ενασχόληση με την τεχνολογία των δισδιάστατων ημιαγωγών.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γεώργιος Δεληγεώργης
Γραφείο: 111 Κτίριο Φυσικής
e-mail: deligeo@physics.uoc.gr

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Δομή φυλλόμορφων υλικών
- Δομή και βασική φυσική γραφενίου
- Δομή και βασική φυσική διχαλκογενιδιων μετάλλων μετάβασης (Transition metal dichalcogenides)
2) Κατασκευή / ανάπτυξη δισδιάστατων υλικών
- Τεχνικές ανάπτυξης (αποφολίδωση, χημική εναπόθεση ατμών, επιταξία)
- Δημιουργία και έλεγχος προσμίξεων
- Ετεροδομές
3) Βασικές αρχές διατάξεων δισδιάστατων υλικών
- ηλεκτρικές επαφές
- απομόνωση / διηλεκτρικά
- παραδείγματα τυπικών διατάξεων (τρανζίστορ, δίοδοι)
- παραδείγματα νέων διατάξεων (βαλλιστικές διατάξεις)

Βιβλιογραφία
  • “2D Materials, Properties and Devices”,  edited by Ph. Avouris, T. F. Heinz, and T. Low,
    Cambridge University Press, 2017, Online ISBN: 9781316681619

  • “2D Materials, Volume 95 (Semiconductors and Semimetals) 1st Edition”, edited by F. Iacopi, J. Boeckl and C. Jagadish,
    Academic Press, 2016, eBook ISBN: 9780128043370, Hardcover ISBN: 9780128042724

 

Ενότητες

- Δομή και βασική φυσική γραφενίου
- Δομή και βασική φυσική διχαλκογενιδιων μετάλλων μετάβασης (Transition metal dichalcogenides)

- Τεχνικές ανάπτυξης (αποφολίδωση, χημική εναπόθεση ατμών, επιταξία)
- Δημιουργία και έλεγχος προσμίξεων
- Ετεροδομές

- ηλεκτρικές επαφές
- απομόνωση / διηλεκτρικά
- παραδείγματα τυπικών διατάξεων (τρανζίστορ, δίοδοι)
- παραδείγματα νέων διατάξεων (βαλλιστικές διατάξεις)

Ημερολόγιο