Τρόπος εγγραφής φοιτητή από άλλο Τμήμα του Παν. Κρήτης
- Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 -

Φοιτητές του Παν. Κρήτης, εκτός του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το μάθημα, το οποίο γίνεται μέσω της πλατφόρμας ECLASS, πρέπει να εγγραφούν σε αυτό χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο

 https://eclass.physics.uoc.gr/modules/auth/formuser.php

ΠΡΟΣΟΧH: Ως email στο παραπάνω σύνδεσμο πρέπει να δοθεί το επίσημο email του φοιτητή στο Τμήμα του Παν. Κρήτης όπου είναι εγγεγραμμένος.