Διδασκαλία και τρόπος αξιολόγησης το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2021
- Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 -

Το μάθημα γίνεται στην Αίθουσα 3 του Τμήματος Φυσικής κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 9:00-10:30.

Το χρονικό διάστημα 8:45-9:00 γίνεται έλεγχος πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για είσοδο στην αίθουσα. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν πρέπει να έρχονται ΟΛΟΙ έως τις 9:00.

Ακολουθούνται τα μέτρα προστασίας για covid σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει από το Παν. Κρήτης και το Τμήμα. Επισημαίνω ότι σε περίπτωση που διαγνωστεί θετικό κρούσμα πρέπει να ενημερωθεί ο Διδάσκων και η Γραμματεία.

Ο Βαθμός εξέτασης/αξιολόγησης των γνώσεων του μαθήματος θα εξαχθεί ως εξής:

55% Τελική Εξέταση, 40% Πρόοδος και 5% Παράδοση Ασκήσεων, ή

95% Τελική Εξέταση, 5% Παράδοση Ασκήσεων

Η πραγματοποίηση της Εξέτασης Προόδου θα πραγματοποιηθεί εφόσον κριθεί εφικτή.  Η συμμετοχή στην Πρόοδο θα είναι προαιρετική, αλλά σε όσους συμμετάσχουν ο βαθμός προόδου θα μετράει υποχρεωτικά κατά 40% στον τελικό βαθμό.

Βαθμός πάνω από 5 στην Πρόοδο θα δίνει τη δυνατότητα μελέτης και παρουσίασης ενός άρθρου που δίνει έως 1 μονάδα επιπλέον του συνολικού βαθμού.