Διευκρίνιση σχετικά με την προηγούμενη ανακοίνωση
- Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 -

Διευκρινίζω ότι οι οδηγίες του προηγούμενου μηνύματος πέρι κρούσματος αφορούν μόνο στους φοιτητές του τμήματος της Τρίτης 10-12 του Εργαστηρίου Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική