Δυναμική και Συμμετρίες (Φ-425)

Νικόλαος Τσάμης

Περιγραφή

* Θεωρία Ομάδων
* Global και Local Συμμετρίες
* Συμμετρίες της Σωματιδιακής Φυσικής
* Ομάδα Lorentz

* Group Theory
* Global and Local Symmetries
* Symmetries of Elementary Particle Physics
* Lorentz Group

 

ΦΥΣ-425. Δυναμική και Συμμετρίες
Ώρες: 4+2
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 5ο η 7ο

Βιβλιογραφία
  • Σημειώσεις Διαλέξεων
  • Howard Georgi: Lie Algebras in Particle Physics, Westview Press
  • Anthony Zee: Group Theory in a Nutshell for Physicists, Princeton University Press
Διδάσκων

Νικόλαος Τσάμης
Γραφείο: 203 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
e-mail: tsamis@physics.uoc.gr

 

Ώρες Διαλέξεων

Τετάρτη  14:00-16:00  Θεωρία, Αίθουσα 3
Πέμπτη  15:00-17:00  Θεωρία, Αίθουσα 3
Παρασκευή  13:00-15:00  Θεωρία η Ασκήσεις εναλλάξ, Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορόφου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις