Γενική Φυσική Ι (Φ-101)

Νικόλαος Κυλάφης

Περιγραφή

Tο μάθημα "Φ-101. Γενική Φυσική Ι" απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της Μηχανικής, Κυματικής, και Θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο Μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Το μάθημα Γενική Φυσική Ι, προσφέρεται το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με τη μορφή τριών διαλέξεων των 2 ωρών για δεκατρείς εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζεται  η θεωρία, λύνονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις και απαντώνται απορίες που έχουν οι φοιτητές. 

 

ΦΥΣ-101. Γενική Φυσική Ι
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο
Ημέρες διδασκαλίας: κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

CC - Αναφορά Δημιουργού
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Κυλάφης
Γραφείο: 214 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 13:00-14:00
e-mail: kylafis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο: +30-2810-394215

Βιβλιογραφία

Το πρώτο μέρος του μαθήματος σε θέματα Μηχανικής στηρίζεται στις εκτενείς σημειώσεις του κ. Κυλάφη.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία στον "Εύδοξο"

Προτεινόμενη βιβλιογραφία στον "Κάλλιπο"

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος, εφ’ όλης της ύλης, θα γίνει γραπτώς τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων που θα ανακοινώσει το Τμήμα Φυσικής. 

Ενότητες

Διάρκεια διδασκαλίας 3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 1/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 1 + 1/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 1 + 1/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 2/3 εβδομάδες

Διάρκεια διδασκαλίας 1 + 1/3 εβδομάδες

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις